Peynirli Yumurta : Ferenc Karinthy – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988